دکتر زهرا
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۰ الی ۱۲
  • دوشنبه
    ۱۰ الی ۱۲

دکتر زهرا شریفی بهرام

تخصص : متخصص مغز و اعصاب

.