دکتر نادیا
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۰:۳۰ الی ۱۴

دکتر نادیا شفیعی

تخصص : متخصص گوش و حلق و بینی

.