دکتر نادیا
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۰ الی ۱۲
  • چهارشنبه
    ۱۰ الی ۱۲

دکتر نادیا شفیعی

تخصص : متخصص گوش و حلق و بینی

.