دکتر حمیده
ساعات و روزهای حضور
  • چهارشنبه
    ۱۷ الی ۱۹

دکتر حمیده شنازندی

تخصص : فوق تخصص چشم