دکتر رعنا
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۸:۴۵ الی ۲۰
  • پنجشنبه
    ۱۸:۴۵ الی ۲۰

دکتر رعنا طالبی

تخصص : متخصص بیماری های عفونی و تب دار

.