دکتر رعنا
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  • پنجشنبه
    ۱۶ الی ۱۷

دکتر رعنا طالبی

تخصص : متخصص بیماری های عفونی و تب دار

.