دکتر خاطره
ساعات و روزهای حضور
  • چهارشنبه
    ۱۶ الی ۱۷

دکتر خاطره عبدالملکی

تخصص : طب فیزیکی و توانبخشی

.