دکتر مرضیه
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۲ الی ۱۴

دکتر مرضیه عزیزی رضی

تخصص : متخصص داخلی

متخصص داخلی -

دارای بورد تخصصی :گوارش و اندوسکوپی - غدد (دیابت و تیروئید)-ریه(آسم و برونشیت)-روماتولوژی-نفرولوژی(کلیه)