دکتر مرضیه
ساعات و روزهای حضور
  • سه شنبه
    ۱۰ الی ۱۲
  • چهارشنبه
    ۱۰ الی ۱۲

دکتر مرضیه عزیزی رضی

تخصص : متخصص داخلی

متخصص داخلی -

دارای بورد تخصصی :گوارش و اندوسکوپی - غدد (دیابت و تیروئید)-ریه(آسم و برونشیت)-روماتولوژی-نفرولوژی(کلیه)