دکتر شاهرخ
ساعات و روزهای حضور
  • سه شنبه
    ۱۴ الی ۱۶

دکتر شاهرخ قاضی زاده احسائی

تخصص : متخصص جراح عمومی

.