دکتر شادخت
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۲:۳۰ الی ۱۴
دکتر شادخت لوزانی
متخصص زنان و زایمان

- premedical و  medical از دانشگاه USF و UC  کالیفرنیا آمریکا

- دوره انترنی در دانشگاه تهران

- پزشک عمومی از دانشگاه تهران

- متخصص زنان و زایمان از دانشگاه تهران

- فلوشیپ نازایی از UC  کالیفرنیا آمریکا

- حضور در کلینیک شهرداری منطقه 3  تا 5

- حضور در کلینیک شمس تبریزی

- دارای 2 مطب فعال در تهران

- حضور در بیمارستان های لولاگر به مدت 4 سال و کلینیک آن و

- حضور در بیمارستان قمر بنی هاشم و کلینیک ان به مدت 6 سال