دکتر مهدیس
ساعات و روزهای حضور
  • چهارشنبه
    ۹ الی ۱۱

دکتر مهدیس مجتبایی

تخصص : طب سنتی

.