خانم دکتر زرین
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۳ الی ۱۴

خانم دکتر زرین محمدی

تخصص : متخصص قلب و عروق

- دوره پزشکی عمومی دانشگاه سمنان

- دوره تخصصی دانشگاه تهران

- فعالیت به مدت 4 سال در استان چهارمحال و بختیاری

- مشغول فعالیت در سازمان تامین اجتماعی 

- مشغول فعالیت در بیمارستان آیت الله کاشانی

- مشغول فعالیت در بیمارستان صدر