دکتر عطیه
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۰ الی ۱۲ هماهنگی با پذیرش
  • دوشنبه
    ۱۰ الی ۱۲

دکتر عطیه مقتدایی

تخصص : متخصص داخلی

- فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه تهران 1395

- فارغ التحصیل تخصص از دانشگاه تهران 1399

- رتبه یک کشوری درامتحان بورد تخصصی داخلی