دکتر خسرو
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۳۰

دکتر خسرو مقتدر

تخصص : متخصص گوش و حلق و بینی

.