دکتر فتح الله
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۴ الی ۱۷
  • سه شنبه
    ۱۴ الی ۱۷
  • پنجشنبه
    ۷:۳۰ الی ۱۲
دکتر فتح الله مقدسی
تخصص : متخصص داخلی - گوارش