دکتر فتح الله
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۵:۳۰ الی ۱۹
  • سه شنبه
    ۱۵:۳۰ الی ۱۹
  • پنجشنبه
    ۷:۳۰ الی ۱۲

دکتر فتح الله مقدسی

تخصص : متخصص داخلی - گوارش