دکتر فاطمه
ساعات و روزهای حضور

دکتر فاطمه ملاطایفه

تخصص : پزشک عمومی

- فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی

- دوره ی طب سوزنی از دانشگاه تهران

- دوره ی طب ورزشی از فدراسیون پزشکی

- دوره ی هومیوپاتی از دانشگاه تهران

- استخدام در وزارت ورزش