دکتر کوروش
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    با پذیرش هماهنگ فرمائید.

دکتر کوروش منصوری

تخصص : طب فیزیکی و توانبخشی

.