دکتر احمد
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۷ الی ۲۰
  • دوشنبه
    ۱۱ الی ۱۹
  • پنجشنبه
    ۱۰ الی ۱۴
دکتر احمد موسوی
تخصص : جراح دندانپزشک

.