دکتر نسیم
ساعات و روزهای حضور
  • سه شنبه
    ۱۳ الی ۱۴:۳۰

دکتر نسیم میرزای قلیلو

تخصص : متخصص گوش و حلق و بینی

.