دکتر وجیهه
ساعات و روزهای حضور

دکتر وجیهه نوروزی

تخصص : پزشک عمومی

-فارغ التحصیل دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان
-سابقه کار در مرکز درمان سومصرف مواد بهزیستی تهران
-سابقه کار در کلینیک ها و مراکز اورژانس شبانه روزی(ولی عصر.ایرانیان.صاحب کوثر و امام علی ابن ابیطالب)
-دارای مجوز فعالیت و درمان در زمینه دیابت و فعالیت به عنوان پزشک دیابت در مراکز دیابت دانشگاه تهران
-سابقه طبابت به عنوان پزشک مرکز جامع سلامت