دکتر حنانه
ساعات و روزهای حضور
  • سه شنبه
    ۱۳ الی ۱۶

دکتر حنانه نیک سیرت

تخصص : پزشک عمومی

- فارغ التحصیل پزشک عمومی دانشگاه آزاد تهران

- حضور در درمانگاه های شهرک مدرس ورامین ، مرکز درمانی موقوفه زهرا همایون

- حضور در درمانگاه خیریه غدیرخم و درمانگاه مرکزی آهنگ

- درمانگاه خیریه صاحب کوثر و امام علی ابن ابیطالب(ع) و همچنین درمانگاه مبین