دکتر اعظم
ساعات و روزهای حضور
  • پنجشنبه
    ۱۶ الی ۱۸
دکتر اعظم کاشفی زاده
متخصص مغز و اعصاب

.