دکتر اعظم
ساعات و روزهای حضور
  • پنجشنبه
    ۱۶ الی ۱۸

دکتر اعظم کاشفی زاده

تخصص : متخصص مغز و اعصاب

.