خانم دكتر
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    ۱۴ الی ۱۵:۳۰
خانم دكتر کاظمی پور
تخصص : متخصص گوش و حلق و بینی

متخصص گوش حلق بینی و  فلوشیپ سر و گردن