دکتر اعظم
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۴ الی ۱۶ - با پذیرش هماهنگ فرمایید.
دکتر اعظم کشاورزی
فوق تخصص غدد

.