دکتر محمد علی
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۶ الی ۱۸
  • پنجشنبه
    ۱۰ الی ۱۲
دکتر محمد علی یاری
تخصص : متخصص گوش و حلق و بینی

.