دکتر محمد علی
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۶ الی ۱۸
  • سه شنبه
    ۱۵:۳۰ الی ۱۷
  • پنجشنبه
    ۰۹ الی ۱۲
دکتر محمد علی یاری
متخصص گوش و حلق و بینی

.