دکتر هما
ساعات و روزهای حضور
  • سه شنبه
    با پذیرش هماهنگ فرمائید.

دکتر هما یزدان پناه

تخصص : روانشناسی PHD

- فارغ التحصیل مقطع لیسانس از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی  تهران مرکزی

- فارغ التحصیل دکتری از دانشگاه آزاد رودهن (روان شناسی) 

- همکاری با بیمارستان عرفان

- روان شناس مهد کودک دانشگاه پیام نور