واحد اورژانس، تزریقات و پانسمان درمانگاه خیریه امام علی ابن ابیطالب علیه السلام بصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم میباشد.