اورژانس ، تزریقات و پانسمان

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک

واحد اورژانس ، تزریقات و پانسمان درمانگاه خیریه امام علی ابن ابیطالب علیه السلام بصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم میباشد.