اپتومتریست و ساخت عینک های طبی و آفتابی

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک
اپتومتریست و ساخت عینک های طبی و آفتابی
محمد خجسته
محمد خجسته

اپتومتری و بینایی سنجی درمانگاه 

توسط  اپتومتریست با سابقه وبازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان فارابی)

محمد خجسته 

آماده ارائه خدمات زیر به مراجعین محترم است

تجویز عینک وانواع لنزهای طبی ورنگی  تماسی  نرم وسخت جهت اصلاح عیوب انکساری،(دوربینی،نزدیک بینی،آستیگماتیسم وپیرچشمی)،قوزقرنیه،تنبلی چشم اطفال وسایراختلالات بینایی

تجویز وساخت انواع عینکهای طبی وآفتابی تک دید دودید نامرئی وتدریجی ومخصوص محیط کارومدیریتی همراه با کلکسیونی ازفریم های متنوع طبی وآفتابی با قیمت واقعی ومتناسب باکیفیت

هدف ما :ارائه متنوع ترین خدمات سلامت بینایی درجهت ارتقا سطح کیفیت زندگی جامعه