متخصص پریو (لثه)

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک

در بخش تخصصی لثه درمان هایی از قبیل
- جراحی های لثه برای درمان قطعی و دائمی تحلیل لثه با روش پیوند لثه 
-جراحی پلاستیک لثه جهت طراحی لبخند 
- جراحی دندان های عقل نهفته 
-جراحی دندان های نیش نهفته جهت ارتودنسی 
-جرم گیری های زیر لثه جهت حذف پلاک های زیر لثه
و ... صورت می پذیرد.