خدمات ارائه شده در این بخش شامل :

1- تزریق داخل مفصل 

2- گچ گیری شکستگی

3- بازکردن گچ

شنبه
دکتر حنون سعدونی (فوق تخصص جراحی دست) ساعت : ۰۹ الی ۱۱ - به مدت دو ماه ، تیر و مرداد در درمانگاه حضور ندارند
دوشنبه
دکتر حیدر زین العابدین (متخصص ارتوپدی) ساعت : ۱۷:۳۰ الی ۱۹
چهارشنبه
دکتر حیدر زین العابدین (متخصص ارتوپدی) ساعت : ۱۷ الی ۱۹


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر حنون سعدونی
دکتر حنون سعدونی
فوق تخصص جراحی دست
دکتر حیدر زین العابدین
دکتر حیدر زین العابدین
متخصص ارتوپدی