متخصص اورولوژی

شنبه
دکتر ناهید حمزه ای اصفهانی (متخصص اورولوژی) ساعت : ۱۶ الی ۱۷:۳۰
دوشنبه
دکتر حمیدرضا اکبری (متخصص اورولوژی) ساعت : ۱۷ الی ۱۸
سه شنبه
دکتر حبيب الله منظری توکلی (متخصص اورولوژی) ساعت : ۹ الی ۱۰


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر حمیدرضا اکبری
دکتر حمیدرضا اکبری
متخصص اورولوژی
دکتر ناهید حمزه ای اصفهانی
دکتر ناهید حمزه ای اصفهانی
متخصص اورولوژی
دکتر حبيب الله منظری توکلی
دکتر حبيب الله منظری توکلی
متخصص اورولوژی