کلینیک تخصصی چشم و فوق تخصصی قرنیه و شبکیه

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک
فوق تخصص چشم
دکتر حمیده شنازندی
دکتر حمیده شنازندی
دکتر زکیه یعقوبی
دکتر زکیه یعقوبی
متخصص چشم
دکتر علی جعفری
دکتر علی جعفری
دکتر محیا قاضی زاده
دکتر محیا قاضی زاده
فلوشیپ شبکیه
دکتر مهدیه عظیمی زاده
دکتر مهدیه عظیمی زاده

خدمات ارائه شده در این بخش شامل :

1- معاینه چشم و اندازه گیری فشار چشم

2- شبکیه 

3 - قرنیه