خدمات ارائه شده در این بخش شامل :

1- معاینه چشم و اندازه گیری فشار چشم

2- شبکیه 

3 - قرنیه

شنبه
دکتر مهدیه عظیمی زاده (فلوشیپ شبکیه) ساعت : ۱۲ الی ۱۳
یکشنبه
دکتر زکیه یعقوبی (فوق تخصص چشم) ساعت : ۱۴:۳۰ الی ۱۶
دوشنبه
دکتر محیا قاضی زاده (متخصص چشم) ساعت : آخر هر ماه حضور دارند ، با پذیرش هماهنگ فرمائید.
دکترعبدالصمد مهدی زاده (متخصص چشم) ساعت : ۱۶:۳۰ الی ۱۸
سه شنبه
دکتر علی جعفری (متخصص چشم) ساعت : ۱۴ الی ۱۶
چهارشنبه
دکتر حمیده شنازندی (فوق تخصص چشم) ساعت : ۱۷ الی ۱۹
پنجشنبه
دکتر محیا قاضی زاده (متخصص چشم) ساعت : آخر هر ماه حضور دارند ، با پذیرش هماهنگ فرمائید.


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر حمیده شنازندی
دکتر حمیده شنازندی
فوق تخصص چشم
دکتر زکیه یعقوبی
دکتر زکیه یعقوبی
فوق تخصص چشم
دکتر علی جعفری
دکتر علی جعفری
متخصص چشم
دکتر محیا قاضی زاده
دکتر محیا قاضی زاده
متخصص چشم
دکترعبدالصمد مهدی زاده
دکترعبدالصمد مهدی زاده
متخصص چشم
دکتر مهدیه عظیمی زاده
دکتر مهدیه عظیمی زاده
فلوشیپ شبکیه