.
شنبه
دکتر نسیم ولی زاده (فلوشیپ خون و انکولوژی) ساعت : ۰۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰
دکتر مرضیه عزیزی رضی (فلوشیپ اختلالات خواب) ساعت : ۱۱ الی ۱۳
یکشنبه
دکتر فتح الله مقدسی (متخصص گوارش - داخلی) ساعت : ۱۴ الی ۱۷- با پذیرش هماهنگ فرمایید
دوشنبه
دکتر مرضیه عزیزی رضی (متخصص داخلی) ساعت : ۰۹ الی ۱۱
سه شنبه
دکتر بیات (متخصص داخلی) ساعت : ۱۰ الی ۱۲
دکتر فتح الله مقدسی (متخصص گوارش - داخلی) ساعت : ۱۴ الی ۱۷- با پذیرش هماهنگ فرمایید
چهارشنبه
دکتر عطیه مقتدایی (متخصص داخلی) ساعت : ۱۷ الی ۱۹
پنجشنبه
دکتر فتح الله مقدسی (متخصص گوارش - داخلی) ساعت : ۰۷:۳۰ الی ۱۲- با پذیرش هماهنگ فرمایید


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر فتح الله مقدسی
دکتر فتح الله مقدسی
متخصص گوارش - داخلی
دکتر عطیه مقتدایی
دکتر عطیه مقتدایی
متخصص داخلی
دکتر مرضیه عزیزی رضی
دکتر مرضیه عزیزی رضی
فلوشیپ اختلالات خواب
متخصص داخلی
دکتر نسیم ولی زاده
دکتر نسیم ولی زاده
فلوشیپ خون و انکولوژی
دکتر بیات
دکتر بیات
متخصص داخلی