.
شنبه
دکتر فتح الله مقدسی (متخصص گوارش - داخلی) ساعت : ۰۷ الی ۱۳
دکتر مرضیه عزیزی رضی (فلوشیپ اختلالات خواب) ساعت : ۱۲ الی ۱۳
دوشنبه
دکتر فتح الله مقدسی (متخصص گوارش - داخلی) ساعت : ۰۷ الی ۱۳
دکتر مرضیه عزیزی رضی (متخصص داخلی) ساعت : ۰۹ الی ۱۰
سه شنبه
دکتر فتح الله مقدسی (متخصص گوارش - داخلی) ساعت : ۰۷ الی ۱۳


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر فتح الله مقدسی
دکتر فتح الله مقدسی
متخصص گوارش - داخلی
دکتر مرضیه عزیزی رضی
دکتر مرضیه عزیزی رضی
فلوشیپ اختلالات خواب
متخصص داخلی
دکتر بیات
دکتر بیات
متخصص داخلی