روماتولوژی

دوشنبه
دکتر سمانه حاتمی (فوق تخصص روماتولوژی) ساعت : ۱۷ الی ۱۹
سه شنبه
دکتر کتایون انتشاری (فوق تخصص روماتولوژی) ساعت : ۱۵ الی ۲۰ - با پذیرش هماهنگ فرمایید.
چهارشنبه
دکتر سمانه حاتمی (فوق تخصص روماتولوژی) ساعت : ۰۹ الی ۱۲


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر کتایون انتشاری
دکتر کتایون انتشاری
فوق تخصص روماتولوژی
دکتر سمانه حاتمی
دکتر سمانه حاتمی
فوق تخصص روماتولوژی