روماتولوژی

دوشنبه
دکتر سمانه حاتمی (فوق تخصص روماتولوژی) ساعت : ۱۶:۳۰ الی ۱۸
سه شنبه
دکتر کتایون انتشاری (فوق تخصص روماتولوژی) ساعت : ۱۵ الی ۲۰ - با پذیرش هماهنگ فرمایید.


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر کتایون انتشاری
دکتر کتایون انتشاری
فوق تخصص روماتولوژی
دکتر سمانه حاتمی
دکتر سمانه حاتمی
فوق تخصص روماتولوژی