خدمات ارائه شده در این بخش شامل :

1- تجویز ورزش های اصلاحی

2- درمان بیماریهای دیسک و مفاصل و ستون فقرات

3- درمان غیر جراحی دردهای سیاتیک ، دنبالچه و نشیمنگاه

4- درمان غیر جراحی مشکلات شانه

5- درمان صافی کف پا

6- طب سوزنی برای بیماریهای عضلانی ، اسکلتی و مفاصل

7- مانیپولاسیون (درمان های دستی)

8- تزریق داخل مفاصل و عضلات با هدایت سونوگرافی

9- پی ار پی  و ارتوکین

10- درمان غیر جراحی آرتروز و زانو

11- نوار عصب و عضله

پنجشنبه
دکتر مرادنیا (طب فیزیکی و توانبخشی) ساعت : ۱۰ الی ۱۲


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر مرادنیا
دکتر مرادنیا
طب فیزیکی و توانبخشی