متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شنبه
دکتر محمود زارع (متخصص بیماری های عفونی و تب دار) ساعت : ۰۹ الی ۱۲
یکشنبه
دکتر محمود زارع (متخصص بیماری های عفونی و تب دار) ساعت : ۱۸ الی ۲۰
دوشنبه
دکتر محمود زارع (متخصص بیماری های عفونی و تب دار) ساعت : ۰۹ الی ۱۲
چهارشنبه
دکتر محمود زارع (متخصص بیماری های عفونی و تب دار) ساعت : ۱۷ الی ۲۰


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر محمود زارع
دکتر محمود زارع
متخصص بیماری های عفونی و تب دار