خدمات ارائه شده در این بخش شامل :

1- درمان دیابت

2- تیروئید

3- فشار خون

یکشنبه
دکتر اعظم کشاورزی (فوق تخصص غدد) ساعت : ۱۴ الی ۱۶ - با پذیرش هماهنگ فرمایید.
دوشنبه
دکتر دارایی (فوق تخصص غدد) ساعت : ۱۰ الی ۱۲


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر اعظم کشاورزی
دکتر اعظم کشاورزی
فوق تخصص غدد
دکتر دارایی
دکتر دارایی
فوق تخصص غدد