روماتولوژی
سه شنبه
دکتر کتایون انتشاری (فوق تخصص روماتولوژی) ساعت : ۱۵ الی ۲۰


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر کتایون انتشاری
دکتر کتایون انتشاری
فوق تخصص روماتولوژی