خدمات ارائه شده بخش چشم پزشکی شامل :

1- معاینه چشم و اندازه گیری فشار چشم

2- شبکیه 

3 - قرنیه

اپتومتری و بینایی سنجی درمانگاه 

تعیین نمره چشم واصلاح نمره چشم

تجویز عینک وانواع لنزهای طبی ورنگی  تماسی  نرم وسخت جهت اصلاح عیوب انکساری،(دوربینی،نزدیک بینی،آستیگماتیسم وپیرچشمی)،قوزقرنیه،تنبلی چشم اطفال وسایراختلالات بینایی

تجویز وساخت انواع عینکهای طبی وآفتابی تک دید دودید نامرئی وتدریجی ومخصوص محیط کارومدیریتی همراه با کلکسیونی ازفریم های متنوع طبی وآفتابی

شنبه
دکتر مهدیه عظیمی زاده (فوق تخصص چشم فلوشیپ شبکیه) ساعت : ۱۲ الی ۱۳
محمد خجسته (اپتومتریست و ساخت عینک طبی و آفتابی) ساعت : ۱۲ الی ۱۳
یکشنبه
محمد خجسته (اپتومتریست و ساخت عینک طبی و آفتابی) ساعت : ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
دکتر زکیه یعقوبی (فوق تخصص چشم فلوشیپ قرنیه) ساعت : ۱۴:۳۰ الی ۱۶
دوشنبه
دکتر دلاوری (متخصص چشم) ساعت : ۱۰ الی ۱۲
دکتر محیا قاضی زاده (متخصص چشم) ساعت : ۱۰ الی ۱۲ - نیمه دوم هر ماه حضور دارند ، با پذیرش هماهنگ فرمائید.
سه شنبه
محمد خجسته (اپتومتریست و ساخت عینک طبی و آفتابی) ساعت : ۱۴ الی ۱۵
دکتر علی جعفری (متخصص چشم) ساعت : ۱۴ الی ۱۶
چهارشنبه
محمد خجسته (اپتومتریست و ساخت عینک طبی و آفتابی) ساعت : ۱۷ الی ۱۹
دکتر حمیده شنازندی (فوق تخصص چشم) ساعت : ۱۷ الی ۱۹ - تا ابتدای دیماه حضور ندارند
پنجشنبه
دکتر محیا قاضی زاده (متخصص چشم) ساعت : آخر هر ماه حضور دارند ، با پذیرش هماهنگ فرمائید.


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر زکیه یعقوبی
دکتر زکیه یعقوبی
فوق تخصص چشم فلوشیپ قرنیه
دکتر حمیده شنازندی
دکتر حمیده شنازندی
فوق تخصص چشم
محمد خجسته
محمد خجسته
اپتومتریست و ساخت عینک طبی و آفتابی
دکتر مهدیه عظیمی زاده
دکتر مهدیه عظیمی زاده
فوق تخصص چشم فلوشیپ شبکیه
دکتر علی جعفری
دکتر علی جعفری
متخصص چشم
دکتر محیا قاضی زاده
دکتر محیا قاضی زاده
متخصص چشم
دکتر دلاوری
دکتر دلاوری
متخصص چشم