در بخش عمومی خدمات ارائه شده توسط تیم حرفه ای و مجرب  دندانپزشکان انجام می شود که شامل :
- عصب کشی 
- ترمیم پوسیدگی ها با مواد همرنگ دندان و غیر همرنگ دندان 
- جرم گیری
- کشیدن و جراحی 
- روکش های Pfm ، Zirconia ، Emax، Laminate
- اطفال 
- اصلاح طرح  لبخند 
- بلیچینگ 
و...

شنبه
دکتر نوشین علوی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۴
دکتر جمیله قدوسی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۹ - تمام روز حضور دارند
دکتر احمد موسوی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۷ الی ۲۰
دکتر نیره بیات (متخصص ترمیمی و زیبایی) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۴
دکتر سید مهدی انگجی (متخصص پریو (لثه)) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۴
یکشنبه
دکتر نوشین علوی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۴
دکتر پردیس لرکی هرچگانی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۰ الی ۱۴
دکتر جمیله قدوسی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۴
دکتر نیلوفر علائی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
دکتر مرتضی نعمتی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۹ الی ۱۴
دکتر مهین دخت راثی (متخصص پریو (لثه)) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۴
دوشنبه
دکتر نوشین علوی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۴
دکتر جمیله قدوسی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۴
دکتر احمد موسوی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۱ الی ۱۹
دکتر سید مهدی انگجی (متخصص پریو (لثه)) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۹ - تمام روز حضور دارند
سه شنبه
دکتر نوشین علوی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۴
دکتر نیلوفر علائی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۹ الی ۱۳ ساعت : ۱۵ الی ۱۹
دکتر نیره بیات (متخصص ترمیمی و زیبایی) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۹ - تمام روز حضور دارند
چهارشنبه
دکتر نوشین علوی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۴
دکتر پردیس لرکی هرچگانی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۰ الی ۱۴
دکتر جمیله قدوسی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۴
دکتر نیلوفر علائی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
دکتر نیره بیات (متخصص ترمیمی و زیبایی) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۴
پنجشنبه
دکتر احمد موسوی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۰ الی ۱۴
دکتر نیره بیات (متخصص ترمیمی و زیبایی) ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۴
دکتر سعید محمودیان (متخصص ارتودنسی) ساعت : ۹ الی ۱۳
جمعه

متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر سید مهدی انگجی
دکتر سید مهدی انگجی
متخصص پریو (لثه)
دکتر نیره بیات
دکتر نیره بیات
متخصص ترمیمی و زیبایی
دکتر مهین دخت راثی
دکتر مهین دخت راثی
متخصص پریو (لثه)
دکتر نیلوفر علائی
دکتر نیلوفر علائی
جراح دندانپزشک
دکتر نوشین علوی
دکتر نوشین علوی
جراح دندانپزشک
دکتر جمیله قدوسی
دکتر جمیله قدوسی
جراح دندانپزشک
دکتر پردیس لرکی هرچگانی
دکتر پردیس لرکی هرچگانی
جراح دندانپزشک
دکتر سعید محمودیان
دکتر سعید محمودیان
متخصص ارتودنسی
دکتر احمد موسوی
دکتر احمد موسوی
جراح دندانپزشک
دکتر مرتضی نعمتی
دکتر مرتضی نعمتی
جراح دندانپزشک